Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Informació de la seu electrònica

Certificats digitals i signatures electròniques admeses

CERTIFICATS ELECTRÒNICS QUE UTILITZA AQUESTA SEU ELECTRÒNICA
L'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la seu electrònica de l'Ajuntament de Calafell disposa dels següents dispositius de certificació:

  • Certificat de seu electrònica. Certificat de nivell mig emès per l'Agència catalana de Certificació per a l'adreça web seu.calafell.cat. Podeu validar el certificat de la seu electrònica introduïnt l'esmentada adreça web al validador del Consorci AOC (accediu al validador de certificats de seus electròniques).
  • Certificat de Segell electrònic. Certificat electrònic emès per l'Agència Catalana de Certificació que serveix per a la identificació i l'autentificació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada.

CERTIFICATS ELECTRÒNICS ADMESOS PER AQUESTA SEU ELECTRÒNICA
Per utilitzar els serveis que requereixen que els usuaris s'autentiquin mitjançant certificat electrònic s'acceptarà qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior.

TEST DE VALIDACIÓ
Podeu comprovar la validesa d'un certificat o d'una signatura accedint a l'aplicació SignaSuite del Consorci AOC (accediu al validador).

Dades de contacte

SAC de l'Ajuntament.
Plaça de l'ajuntament s/n.
Telf: 99999999.
Municipi: Calafell

| © 2024 AJUNTAMENT DE CALAFELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas