ERROR DE SESSIÓ
Les possibles causes són:
- Un altre usuari ha utilitzat el seu login per entrar al sistema.
- La seva sessió ha caducat.
- Ha succeït un error al servidor de sessions.
Accions a realitzar
1- Tancar totes les finestres.
2- Tornar a entrar al sistema.
Berger Levrault